UPP TILL 8 % I BRÄNSLEBESPARING

Att spara bränsle och miljö har aldrig varit så enkelt som nu

Nästa generations bränslereducerande intelligenta system

Ecosense Trailer Assist hjälper dig att minska dina bränslekostnader och koldioxidutsläpp upp till 8 %.

En felaktigt inställd takluftriktare medför högre bränsleförbrukning och utsläpp.

Ecosense Trailer Assist justerar takluftriktaren automatiskt och ser till att den alltid befinner sig i optimalt läge, oavsett om höjden på trailer eller last ändras eller om lastbäraren flyttas framåt eller bakåt.

Aerodynamik är viktigt

I höga hastigheter står luftmotståndet för ca 40 % av din bränsleförbrukning. Därför är det viktigt att konfigurera lastbilen så att luftmotståndet blir så lågt som möjligt för att sänka bränslekostnaden.

Takluftriktaren är den enskilt viktigaste komponenten för att minska luftmotståndet. För att ge full effekt måste den dock alltid ställas in korrekt när du ändrar höjd eller avstånd till lasten. Det är ett moment som är både tidskrävande, krångligt och svårt utan Ecosense Trailer Assist.

Automatiskt och enkelt

Med Ecosense Trailer Assist installerat på din lastbil behöver du aldrig mer fundera på om din takluftriktare är korrekt inställd.

Ecosense Trailer Assist ställer automatiskt in takluftriktaren i optimalt läge så att du aldrig slösar onödiga droppar bränsle. Dina förare kan ägna sin tid åt att göra det ni gör bäst – leverera till era kunder.

Installationen sker på några få timmar och monteras som ett tillbehör till din befintliga takluftriktare.

Minska dina utsläpp

Med sänkt bränsleförbrukning följer minskade koldioxidutsläpp. En bränslebesparing på t.ex. 3 % reducerar CO2-utsläppen med 5 ton per lastbil och år.

Dagens samhälle är beroende av fungerande transporter där lastbilar utgör en vital del av transportkedjan. Vår mission är att bidra till att göra transporterna smartare och grönare.

Kundframgångar

Utvärdera potentialen

Vilka har nytta av det?

Uppfyller era bilar ovanstående? I så fall kan Ecosense Trailer Assist hjälpa er att spara bränsle och minska utsläppen.

Ecosense Trailer Assist är designat för att kunna monteras på befintliga och nya lastbilar. 

Vilka lastbilsmärken och modeller som stöds utökas kontinuerligt. Klicka på länken nedan för att se vilka som Ecosense Trailer Assist har stöd för idag.

Leasing

Rumblestrip erbjuder ett väldigt förmånligt leasingupplägg tillsammans med Svea Ekonomi. Som kund har du möjlighet att anpassa upplägget genom att justera restvärde och leasingperiod om det önskas.  

Rikstäckande

Ecosense Trailer Assist distribueras av KG Knutsson direkt till din verkstad/återförsäljare.

Du kan också kontakta vårt säljteam som kan hjälpa dig med att hitta rätt verkstad eller återförsäljare, samt svara på eventuella frågor som du har kring produkten. 

Beställ

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att hitta rätt variant för dina lastbilar.